Támogatóink


GE Hungary Kft.
  
E.ON
  
Oberbank
  
Netta Kft.
  
DDC
  
OWI
  
Janoplan
  
Printec BB
  
Varga és Ignácz
  
Elvitech
  
Villtek
  
Mila-Tex
  
MT Displays
  
Gyümölcskert
  
Precíz Cargo
  
Tridens
  
6x6 Trans Kft.
  
FABAK
  
Konzultax
  
Varga Szárnyas
  
Kanizsa Tempo Sped Kft.
  
Kodguru
  
West Hidraulik
  
Provital Bt.
  
NOVAMAG
  
Sponzor Tours
  
Du-So Line Kft.
  
Napfény Hotel Zalakaros
  
Grémáré
  
Metál Légtechnika
  
YNET Számítástechnika
  
Magyar Kézilabda Szövetség
  
Nagykanizsa város honlapja
  
Nagykanizsai Izzó Sportegyesület

 TAO TÁMOGATÁSOK

 
 
 1. A LÁTVÁNY-CSAPATSPORT TÁMOGATÁS ADÓKEDVEZMÉNYE
 
A támogatás lépései:
 1. A támogató cég a teljes befizetendő adójának a 70%-át ajánlhatja fel támogatásként, és ezért adókedvezményben részesül. Ugyanakkor az adókedvezményének 75%-át kötelezően kiegészítő támogatásként kell odaadni a támogatott sportszervezetnek/országos sportági szakszövetségnek.
 2. Az előírásoknak megfelelő, jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező támogatásra jogosult szervezet kiválasztása.
 3. Az együttműködési megállapodás megkötése a felajánlott összegről és egyéb részletszabályokról.
 4. Kiegészítő sportfejlesztési támogatásról rendelkező támogatási, vagy szponzori szerződés megkötése.
 5. Támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelem benyújtása a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) / vagy az MKSZ esetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) felé.
 6. Az MKSZ / EMMI kiállítja a támogatási igazolást és megküldi mind a támogatásra jogosult szervezetnek, mind a támogatónak.
 7. A támogató átutalja a támogatási igazolásban feltüntetett összeget az ott meghatározottak szerint, a megadott számlaszámokra és döntése szerinti adóévben érvényesíti az adókedvezményt.
 8. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele továbbá a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalása a jogszabályban foglaltak szerint. A támogatás (és kiegészítő sportfejlesztési támogatás) átutalását követő 8 napon belül (amely jogvesztő határidő) a támogatónak be kell jelentenie az utalást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) felé.
 9. Az egész folyamat kizárólag elektronikus úton történik.
 2. ADÓ-FELAJÁNLÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS
 
A támogatási rendszer lényege, hogy a támogató cégek – választásuk alapján – a támogatást nem közvetlenül a sportszervezetnek utalva, hanem az adóhatóságon keresztül, a társasági adójukból való rendelkezés útján is felajánlhatják sportszervezetek / MKSZ részére. A felajánlás összege a társasági adóelőleg-fizetési kötelezettség legfeljebb 50%-át, illetve a társasági adófizetési kötelezettség maximum 80%-át érheti el.
 
A társaságok adóelőlegüket a NAV által rendszeresített külön nyomtatványon – 16RENDNYIL – elektronikus úton tett rendelkező nyilatkozattal, a kedvezményezett szervezet nevének és adószámának megjelölésével ajánlhatják fel.
 
A rendelkező nyilatkozat az adóelőleg-fizetési határidőt megelőző hónap utolsó napjáig nyújtható be, amely határidő elmulasztása a következő havi adóelőleg vonatkozásában jogvesztő.
 
Amennyiben a támogató a bevallott adóelőlegek terhére rendelkező nyilatkozatot nem tett, vagy a felajánlott és az adóhatóság által kedvezményezett célra átutalt összeg nem éri el a támogató által a Tao. tv. 24. §-a szerinti fizetendő adó összegének 80%-át, a támogató
 • a társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig ezen bevallásában [1601. jelű bevallás], és/vagy
 • a társaságiadó-bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig a társaságiadó-bevallásában [éves adóbevallás] rendelkezhet a még fel nem ajánlott adóelőlegének, fizetendő adójának a kedvezményezett célra történő felajánlásáról.
A felajánlás lépései:
 1. Az előírásoknak megfelelő, jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező támogatásra jogosult szervezet kiválasztása.
 2. Az együttműködési megállapodás megkötése a felajánlott összegről és egyéb részletszabályokról.
 3. Kiegészítő sportfejlesztési támogatásról rendelkező támogatási, vagy szponzori szerződés megkötése.
 4. Együttes kérelem benyújtása a felajánlás szerinti átutalás feltételét képező igazolás kiállítására (MKSZ / EMMI felé).
 5. Igazolás rendelkezésre bocsájtása.
 6. A rendelkező nyilatkozat megtétele és az igazolás adóhatósághoz történő beérkezése.
 7. A jogszabályi feltételeknek történő megfelelés esetén adóhatósági átutalás – a jogszabályban foglaltak szerint – és adójóváírás a támogatónál.
A sporttámogatásra felajánlott összegeket az adóhatóság utalja át a támogatni kívánt szervezetek részére amennyiben

a) az MKSZ / EMMI által – a támogató és a támogatott együttesen benyújtott kérelme alapján – kiállított igazolást adóelőleg felajánlás esetén a rendelkező nyilatkozattal egyidejűleg, adó felajánlás esetén az adóelőleg kiegészítésről szóló bevallás vagy a társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig az állami adóhatóság kézhez kapja és

b) a támogatott és a támogató adózó állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása az átutalás napján nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot és

c) a támogató a vonatkozó társasági adóbevallásait határidőben benyújtotta, az adóelőleget, adóelőleg kiegészítést, adót megfizette, továbbá adó felajánlás esetén az adóbevallásban bevallott, fizetendő adó 80%-a a felajánlásban szereplő összeget eléri vagy meghaladja.

Látvány-csapatsport támogatása esetén az adóhatóság a felajánlott összeg (100 százalék)
 • 87,5%-ának a nyilatkozat(ok)hoz csatolt igazolás(ok) szerinti
                      o 99%-át a nyilatkozatban megjelölt kedvezményezett,
                      o 1%-ának 1/3-ad részét az EMMI,
                      o 1%-ának 2/3-ad részét az érintett országos sportági szakszövetség (MKSZ),
 • 12,5%-át a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja részére utalja át.
Ammennyiben az adózó a felajánlást az adóelőlegek terhére és/vagy az adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallásban teszi meg, úgy a felajánlás 86,625%-a után (a kiegészítő támogatással és az 1%-al csökkentett felajánlás) 7,5% adójóváírás illeti meg.
 
Amennyiben az adózó a társaságiadó-bevallásában rendelkezik a még fel nem ajánlott adóelőlegének, fizetendő adójának a kedvezményezett célra történő felajánlásáról, úgy 2,5% adójóváírás illeti meg.
 
Készséggel áll rendelkezésére a befizetési lehetőségekkel kapcsolatban:
 
   Szerdahelyi László
   Tel.: 06 30 337 6705
 

 

<<              >>

 H   K  Sze Cs   P  Szo  V 
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31